Dostępne kursy

Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez podniesienie świadomości ochrony danych osobowych wśród pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz firmy. 

Celem kursu jest dostarczenie praktycznych informacji w planowaniu, realizacji i raportowaniu auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  • Kurs Audytora wewnętrznego prowadzony jest zgodnie z zasadami ujętymi w normie PN-EN ISO 19011: 2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.

  • Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą prowadzić audyty wewnętrzne na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

  • Kurs kończy się egzaminem testowym.