Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez podniesienie świadomości ochrony danych osobowych wśród pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz firmy.